Poštová adresa:
MASH Integration, spol. s r.o.
Obchodná 2501
Trenčianska Turná 913 21

IČO: 45 618 933
DIČ: 2023055958
IČ DPH: SK2023055958

Telefón:+421 914 329 661
+421 914 329 662
email: info@mash-i.sk

Číslo bankového účtu:
4011521109/7500
Register/vložka:
OR Okr. súdu Trenčín, vložka Sro 23178/R