MASH Integration

„Mechanical, Automation, Systematic for Humans Integration“ ide o to, aby sme ľuďom prinášali také technické riešenia ktoré vytvoria skutočné hodnoty.

Čo môžete od nás očakávať

Úsilím spoločnosti je prostredníctvom mechatronického návrhu prinášať pre našich zákazníkov riešenia, ktoré im pomôžu prostredníctvom systémového návrhu zvýšiť produktivitu a kvalitu výroby

Naše MASHi Projekty

Projekty ktoré nás formujú a posúvajú vpred v oblasti automatizácie a sme na ne právom hrdý

Keď automatizácia dáva nové možnosti !

Pozrite si naše novinky

Naše služby
pre Vašu firmu

Úsilím spoločnosti je prostredníctvom mechatronického návrhu prinášať pre našich zákazníkov riešenia, ktoré im pomôžu prostredníctvom systémového návrhu zvýšiť produktivitu a kvalitu výroby. S nástupom nových technológii je takýto systémový prístup vo fáze návrhu nevyhnutný. Pri návrhu kladieme väčší dôraz na hlavné účelové funkcie výrobku namiesto na jednotlivé komponenty a moduly, a tým sa viac sústreďujeme na to čo jednotlivé moduly a komponenty môžu robiť, než z čoho sú zložené. Pri návrhu strojov a zariadení vychádzame z metodiky VDI 2206 s takzvaného V – modelu. Výsledkom takéhoto prístupu je optimálna kombinácia mechaniky, elektroniky a softvérového inžinierstva s dôrazom na čas a minimálne náklady  spojené s výrobou.